RÖVIDÍTÉSEK.

= olvasd: annyi mint külsz. = külszenvedő ige          
am. = annyi mint l. = lásd
áth. = átható ige m. = múlt idő
átv. = átvitten magash. = magashangon
átv. ért. = átvitt értelemben mélyh. = mélyhangon
belsz. = belszenvedő ige mivelt. = miveltető
elv. = elvontan, elvont értelemben mn. = melléknév
fér. kn. = férfi keresztnév mváros = mezőváros
fn. = főnév névk. = névképző
fő- és mn. = fő és melléknév női kn. = női keresztnév
gyak. = gyakorlatos nm. = névmás
h. = helyett névr. = névrag
helyn. = helynév önh. = önható ige
helyr. = helyragok v. helyraggal ösz. = öszvetett
htn. = határtalan mód p. pl. = például
ih. = igehatárzó par. = parancsoló mód
igek. = igeképző tb. = többes szám
isz. = indulatszó t. i. = tudniillik
k. = középige tt. = tárgyeset
kics. = kicsinyező v. = vagy
km. = közmondat v. ö. = vesd öszve.
ksz. = kötszó  

Használt rövidítés még:   p. o. = példának okán. - A szerk.