Magyar szerzők és tanulmányaik - ABC-rendben

A letölthető anyagok - a szerzők nevei szerinti ABC-sorrendbe téve. A honlapon ennél több anyag található, itt csak azok szerepelnek, amelyek magyar szerzőktől erednek és HTML-től eltérő formátumban is letölthetők.

 

Dudás Rudolf tanulmányai

           A magyar ősnyelv
           Válasz az előszumér nyelv feltalálására
           Sumer szó- és mondattár

 

Hamori, Fred tanulmányai

           Sumerian grammatical examples compared to Hungarian

 

Kiss Dénes tanulmányai

           ŐSnyelv - NyelvŐS
           Az ősegy titka és hatalma avagy a magyar nyelv tana (részlet)

 

Mellár Mihály tanulmányai

           A magyar nyelv gyökrendszerének alapjai
           A magyar nyelv formális leírása (angolul)
           Magyar UFO

 

Perkupai Pető Imre tanulmányai

           A szkíta nyelv
           Hunok nyelve

 

Varga András tanulmányai

           Szerves és szervetlen nyelvtudomány
           Ősi magyar nyelvtan - 1. rész
           Ősi magyar nyelvtan - 2. rész
           Ősi magyar nyelvtan - 3. rész
           Ősi magyar nyelvtanhoz mintapélda és sablon
           Ősi magyar nyelvtan PowerPointer-es bemutatója
           Játékos magyar nyelvtan
           A hangok ősi jelentése - a magyar nyelvben
           Húzzák vagy vonják?
           Ősi magyar nyelvtan 1.1b - CD       [1,8 MB]

 

Virág Kálmán tanulmányai

           Rend a szóhalmazban