Hírek ...

A magyarok istene, az Ősi Napisten...

Tácsi István: A magyarok istene, az Ősi Napisten újra fénylik (Magánkiadás, 2008.)

A szerző így mutaja be könyvét:
A magyar nemzet történelme, mint Indoeurópa dicső őstörténete oly fényes, oly magasztos, és annyira meghamisított, hogy történelmi olvasókönyvemet nem egyszerűen az ilyen tartalmú kiadványok számának szaporítására szántam. A nemzet és a világ történészeinek összefogására, a történelemtudomány legkisebb közös nevezőjének szánva, egy közös gondolkodás szándékának elindítása érdekében került kiadásra.
 
Nem lehet tovább járható út, nem a nemzet megmentését szolgálja, ha a hivatásos és az alternatív történészek, ahányan annyiféleképpen írnak nemzetünkről, benne elsősorban őstörténelmünkről. Ha legrövidebb időn belül nem lesz egy, a valóság igazságára épülő egységes koncepciójú és hivatalosan elfogadott magyar nemzeti történelmünk,
nemzetünk nem lesz képes fennmaradni. Történelemtudatunk igaz feltárása nélkül nincs jövőnk. A helyes filozófiai felfogás kimondja, hogy minden létező dolog csak egy igaz felfogásában létezhet tartósan.
 
Tartalom:
  1. Vallástörténet
  2. Társadalomtörténet - (Általános eredettörténet, Részletes eredettörténet.)
  3. Nagy magyar önvédelmi háborúk
  4. Tanulmányok - (A magyar nemzeti ereklyék ősi eredete, A csángó nép besenyő-magyar eredete, Gondolatok... néveredetéről, A szláv népek eredettörténete, A Szfinx csillagászata Atlantisz titkaival.)

Könyv: Tácsi István: A magyarok istene, az Ősi Napisten... 2009.feb.12.
  <vissza<