Hírek ...

A hun nyelv szavai

Ucsiraltu: A hun nyelv szavai (Napkút Kiadó, 2008.)

Régóta foglalkoztatja a nyelvészeket, hogy

az Ázsiában, Közép-Ázsiában, Európában, illetve Indiában és Perzsia határain más-más korszakban feltűnő hun (Xiung-no/xiongnu, hjún, hún, húna stb.) népesség, amely nagyjából a Kr. e. IV. századtól egy évezreden át világtörténelmi jelentőségre tett szert, milyen nyelven - illetve szövetsége keretében a különböző korokban milyen nyelveken - beszélhetett. Az pedig, hogy a nyelve, pontosabban annak néhány szava milyen kapcsolatban állhat a magyar nyelvvel, még nagyobb talány. Az előbbi kérdésben egy Kínában - a Belső-Mongóliai Tudományegyetemen - tanító professzor, Ucsiraltu mongol nyelven írt tanulmányainak magyar fordítása kíván újszerű választ adni sajátos nyelvi-kulturális rekonstruáló módszerével. A magyar szókinccsel pedig Obrusánszky Borbála mongolista és Czeglédi Katalin nyelvész tanulmányai kísérelnek meg kapcsolódási pontokat találni.

 
Mindez már csak azért is nehéz feladat, mivel magát a hun nyelv kérdését mindmáig heves tudományos vita kíséri; legtöbben a törökségi nyelvek közé sorolják, mások a szkítával, szakával rokon ún. kelet-iráni nyelvnek tartják, néhányan pedig mindkét nyelvi réteget a hun szövetség alkotó részének vélik, korszakonként és térségenként eltérő intenzitással. Távol vagyunk attól, hogy megnyugtató, széles körben elfogadott választ hallhassunk tudósainktól. Egy új aspektust, a mongollal való összevetés lehetőségét veti fel a szerző. Ucsiraltu professzor elmélete szerint ugyanis a kétezer évvel ezelőtti hun nyelv a mongol nyelv, illetve annak sok ősi jegyet megőrző nyelvjárása alapján értelmezhető, azzal mutat rokonságot, amely felvetését néhány, évezredekkel ezelőtti archaikus kínai forrásban megőrzött szó magyarázatára és a kínai források tartalmi vizsgálatára alapozza. Ehhez a forrásokból szemelvényeket közöl és a szavak etimológiai vizsgálatához - rekonstruálásához - folyamodik. Ennek során feltárul előttünk egy másfél-két évezrede letűnt kor: a sztyeppei civilizáció egy fontos szakaszának lovasnomád társadalma.

Könyv: Ucsiraltu: A hun nyelv szavai. 2009.feb.09.
<vissza<