Varga Ferenc, rovó, legrégebbi betűsora

 F  D  CS C  B
 K1 J  H  GY G
 N  M  LY L  K2
 SZ S  R  P  NY
 ZS Z  V  TY T
legrégebbi betűsora


 F  D  CS C  B
 K1 J  H  GY G
 N  M  LY L  K2
 SZ S  R  P  NY
 ZS Z  V  TY T

 

A magábanhangzók (magánhangzók) jelölésének legrégebbi módja a vele hangzó (mássalhangzó) betűvel való öszve-rovás. Önálló jelölésük így néz ki:

  Á    É    Í    Ó    Ő    Ú    Ű
  A    E    I    O    Ö    Ü    Ű
magánhangzói

Á  É  Í  Ó  Ő  Ú  Ű
A  E  I  O  Ö  U  Ü

 

Varga Ferenc, rovó, számsorai

számsorai

 

ahol:
egy - egy
tíz - tíz
száz - száz
ezer - ezer
tízezer - tízezer
százezer - százezer
millió - millió

A pont azt jelöli, hogy az előtte levő értékből (tőle jobbra) többet kell venni, többszörözni kell, a vonás meg saját maga ötödét adja hozzá.

A 2006-os év számrovása, balról-jobbra olvasva:
      hat

<vissza<