Rúnák - hang, jel, jelentés

Első nemzetség (F,U,TH,A,R,K,G,W) :   

 
 Fonetikai megfelelője: f

JELENTÉSE:

Gazdagság, pénz, vagyon, anyagi és pénzügyi szükségletek, eredmények, előremenetel, önbecsülés, ego, karma

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

pénzért, üzletért, előremenetelért, álláskeresésre, egy eredmény elérésére, új vállalkozás kezdetén

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Freyr, Brisingamen, Gullveig, Dwarfs, Sigurd és Otter aranya

ELEMZÉS:

Fehu a mindennapi életünk valósága és kísérőnk, segítőnk is egyben, mely felhívja figyelmünket a hétköznapi világon túl létező dolgokra. Fehu az otthonunk, ahová hosszú vándorlás után jólesik megérkezni és átadni magunkat az otthon, a család és a kellemes munka egyszerű örömének. Óz birodalma érdekes hely, de egy idő után visszavágyunk Kansasba.
 
Fehu arra emlékeztet minket, hogy biztonságos anyagi helyzetet kell magunknak teremteni, mielőtt valamilyen spirituális útra vállalkozunk. Először életünk földi valóságával kell szembenéznünk - igaz, sokan nem lépnek túl ezen sohasem. Sokféle módon, de olyan háziasítottak lettünk, mint a szarvasmarha; úgy éltünk, hogy nem gondolkoztunk körülményeinken, nem érdekelt semmi, ami a hétköznapokon túl van. Az első lépés ebből a helyzetből kitörni, ha meglátjuk a lehetőségéeket anélkül, hogy firtatni kezdenénk: milyen biztonságot veszíthetünk el, ha belevágunk.
 

 

 
 Fonetikai megfelelője: u

JELENTÉSE:

szenvedély, életerő, ösztön, zabolátlanság, szexualitás, termékenység, tudattalan, ősi elme, irracionalitás, sámánisztikus tapasztalat, beavatási rítus

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

akarat erősítésére, szexuális képességek és energiák növelésére, vadászatra (átvitt értelemben is)

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Ullr, Loki, Odin (mint sámán)

ELEMZÉS:

A mammut a bölényhez hasonló vadmarhafajta, amely egykor benépesítette egész Európát, de a XVII. század körül teljesen kihalt. Valamivel kisebb lehetett az elefántnál, majd kétméteres agyarai voltak, a németek ebből készítettek maguknak ivószarut. Neolitkori barlangokban találtak mammutábrázolásokat, és a mammutvadászat valószínűleg épp olyan nagyjelentőségű lehetett, mint a férfivá avatás rituáléja. A mammut a zabolátlan vadállat jelképe, ellentétben a fehu képviselte háziasított szarvasmarhával.
 
Uruz a vadászat istenének és sámánjának a rúnája. Ahogy az ember a fehu szerint napról napra élte életét, valószínűleg első felismerése a természetben megnyilvánuló istenre vonatkozott, és Isten első megragadása a pozitív mágia segítségével történhetett. Haláltudatot és halandóságunk tudatát is jelenti, ami megkülönbözteti az embereket az állatoktól. E rúna energiája nyers, hatalmas, határozottan férfias, mint amilyen maga a tűz. Az a fiú, aki megölt egy mammutot, férfivá érett és beavatást nyert a misztériumok első szintjébe - megszerezte annak tudását, hogy az élet forrása a halál.
 

 

 
 Fonetikai megfelelője: th

JELENTÉSE:

nehézség, fájdalmas esemény, tanulság, tudás, betekintés, koncentrálás

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

tanulás és meditáció, önképzésben segít, kellemetlen helyzet tisztázása

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Fagyóriások, Loki

ELEMZÉS:

Thurisaz az első "kedvezőtlen" rúna. Ez nem feltétlenül valami pusztító dolgot jelent, hanem hogy utunk során erősödnünk és tanulnunk kell. A mesehősöknek szükségük van sárkányra vagy óriásra, akivel megküzdhetnek!
 
E rúna leckéje: "tanulj meg tűrni", ami nemcsak szószerint értendő, hanem a szó bibliai értelmében "engedni" is, engedni akár a végzet beteljesülését is - elfogadni az élet által kirótt sors megtapasztalását. Ami első pillantásra rossz, pusztító történésnek tűnik, fontos tanítást hordozhat magában. Az óriás lehet démoni és pusztító is, de mindenképpen változást okoz és egy új korszakhoz vezető utat mutat.
 

 

 
 Fonetikai megfelelője: a

JELENTÉSE:

vezető, testi-lelki egyensúly, igazság, sámán, tisztánlátó

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

bölcs döntésekhez, sikerhez, vezetőnek, segít a jóslásban és mágiában

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Odin (régen kezdő 'A' hanggal - a ford.)

ELEMZÉS:

Ez a rúna thurisaz tanításával és tapasztalatával csillapítja uruz ösztönös ősenergiáját. Ezek az elemek Odin személyében egyesülnek, aki vezér és sámán is egy személyben: a bölcsesség és háború istene. Sámán, aki nyolclábú lován, a Slepiniren vágtat a világok között.
 
Ansuz kiegyensúlyozott rúna. Akárcsak a fehunál, az útnak ezen a pontján is sokan megállnak és nem mennek tovább. Világi és mágikus hatalmat is jelent, és ez a hatalom egészen csábító lehet. Odin megtanulta az elso három rúna leckéjét, ezáltal elnyerte a bölcs kormányzás tudományát, de ez valójában csak egy új kezdet. Csak ideiglenes hatalomhoz jutott, még csak kevés eszköz van a birtokában a spirituális tökéletesedését eléréséhez.
 
Bizonyos mértékig hiányzik ebből a rúnából a rálátás és a megértés. Odin magasan a világ fölött ül, lefelé néz és döntéseket hoz, de még nincs meg benne az a képesség, hogy érdeklődjön az emberiség iránt, megértse őket és saját magát. Ahhoz, hogy valóban nagy vezető legyen belőle, érzelmi kapcsolatokra is szüksége lesz.
 

 

 
 Fonetikai megfelelője: r

JELENTÉSE:

utazás, vándorlás, változás, végzet, keresés, fejlődés, előrehaladás, életleckék

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

utazók védelmére, változás megkönnyítésére vagy elősegítésére, visszakanyarodáshoz

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

a Nornák, Sigurd utazása

ELEMZÉS:

Raido az ember életútját jelenti, valamint azt, ez hogyan kapcsolódik a többik életútjához - hogyan hatnak egymásra. A skandináv mitológiában ezeket az utakat a sors fonalai, amelyeket a Nornák szőnek. A Nornák három nővér, akik az Yggdrasil gyökerénél élnek, és a gyökeret a Wyrd forrásának vizével locsolják. Ők fonják az emberek és az istenek sorsának fonalát is, ezt fontos tudni a rúnikus jóslás és mágia megértéséhez.
 
A kapcsolatoknak sorsfonalakból szőtt teljes hálózatát szövetként, hálóként képzelték el. Minden lehetséges találkozás egy új kapcsolódást hoz létre a szövetben, és ha meghúzol egy szálat, az egész rendszer megváltozik. Általában az emberek ennek egyáltalán nincsenek tudatában, de ha te tudatosan megfigyeled a téged körülvevő szövetmintákat, felismerhete és követheted az előremozdító eseményeket, amelyek visszavezethetok - látszólag véletlenül -fehura. Ílymódon könnyebben rátalálhatsz saját utadra vándorlás közben, segítségével tisztán levonhatod ezen lecke tanulságait. Máskülönben megzavarodhatunk, és ha utunk félbeszakad, halál vár ránk.
 
Raido arra emlékeztet minket, hogy - bár látszólag célhoz értünk ansuzban - az élet folytatódik, változásokat hoz, és folytatnunk kell utunkat. Lehet hogy visszajutunk oda ahonnan indultunk, de egy magasabb szinten és jobb rálátással. Az utazás valójában sohasem ér véget.
 

 

 
 Fonetikai megfelelője: k

JELENTÉSE:

bölcsesség, éles elme, problémamegoldás, alkotókészség, inspiráció, megvilágosodás

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

alkotóképesség növeléséhez, tanuláshoz, termékenységhez, aggodalom és félelem elűzésére

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Mimir, a törpék, Muspellheim

ELEMZÉS:

A skót 'ken' szó napjainkban használt jelentése: tud, megért. Eszerint kell értelmezni ezt a rúnát. A fény, inspiráció és tudás fogalmai manapság is összekapcsolódnak, ilyen a "megvilágosodik", "rávilágít a problémára", ha valakinek van egy jó ötlete, ezt a következő képpel fejezik: villanykörte gyullad ki a feje fölött. Mert a fény láthatóvá teszi a láthatatlant.
 
A thurisaz által elnyert bölcsességgel ellentétben kenaz csak azt teszi lehetővé, hogy a tudás morzsáit és darabkáit összeszedhessük, épp csak annyit, amennyire szükségünk van, általában amennyit az istenség jónak lát. Ez a tudás többnyire váratlan sugallat formájában jön el hozzánk, és egyszercsak rátalálunk az addig rejtett válaszra. A bölcsességnek ez a formája leginkább az agy jobb féltekéjével kapcsolatos, nem tudatos erőfeszítés eredménye (ami a bal agyféltekéhez tartozik), hanem inkább passzív nyitottságunkon keresztül áramlik hozzánk.
 
Így ez a nőiesebb elem is hozzáadódik az utazó tapasztalatához.
 
Fényt hozni a sötétségbe - ez kreatív tevékenység! Gondoljunk a fáklyahordozó emberre, aki a tűz és a levegő férfi-elemeit mutatja fel, majd belép a föld és a víz női birodalmába és megsimeri azt. A férfias és nőies elemek összekapcsolódása új eszméket teremt. Ide tartozik a kovácsmester munkája is, aki a tüzet ezért használja, hogy segítségével meglágyuljon és formázható legyen az anyga, a fém.
 

 

 
 Fonetikai megfelelője: g

JELENTÉSE:

ajándék, felajánlás, kapcsolat, szeretet, szerelem, házasság, partnerkapcsolat, nagylelkűség, váratlan jószerencse

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

kapcsolat kialakítására vagy megerősítésére, termékenységért, ajándék vagy áldozat megjelölésére, szerencséért

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Sigurd & Brünhilda; Aesir és a Vanir szövetség

ELEMZÉS:

Gebo a kapcsolatteremtés rúnája, elsősorban az emberek közti kapcsolatoké. Egészen idáig magányos utazók voltunk. Ez a rúna azokat a helyeket jelenti, ahol utunk keresztezi másokét, ez lehetővé teszi számunkra, hogy tudatos kapcsolatokat kezdjünk kialakítani. Az így kialakított kapcsolatokat ajándékváltás erősíti meg és szentesíti.
 
Az esküt, szövetséget jelképező ajándékváltás alkalmazása ősi szokás. Amikor egy úr biztos akart lenni valamely alattvalója hűségében, megajándékozta, ezáltal lekötelezettjévé vált. A szerelmesek is ajándékot váltanak, leginkább gyűrűt, ami kettejük szövetségét szimbolizálja. Eredetileg csak a férfi adott gyűrűt a házasságban, ennek oka ugyanaz volt az, mint mikor az uraság megajándékozta vazallusát, de manapság általában egyenrangúbb az egyezség. Az isteneknek adott áldozatok és felajánlások többnyire ugyanezt a jelentést hordozzák: az áldozatot felajánló hűségét fejezik ki istenei iránt. Az ajándékadásban jelen van a tartozás tényének elfogadása is, de annak tudatában, hogy azt sosem fogják visszafizetni. Ez az egyensúlytalanság alakítja ki a szövetséget.
 

 

 
 Fonetikai megfelelője: w

JELENTÉSE:

siker, teljesítmény elismerése, díjazás, öröm, áldás, eredményesség, elégedettség

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

bármilyen erofeszítés sikeréért, lelkesítésért, valamilyen feleadat teljesítéséért

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Baldr, Asgard

ELEMZÉS:

Wunjo az első nemzetség utolsó rúnája, így egy ciklus végét és egy következő kezdetét jelenti. Igen pozitív, stabil rúna, olyan hely, ahol sokan elakadhatnak útjuk során. A keresztény költők szerint ez a mennyország, de inkább megfelel a pogány Valhallának, mert ez a különös paradicsom - nem állandó.
 
 
fel           következő