Rúnák - hang, jel, jelentés

Második nemzetség: (H,N,I,J,EI,P,X/Z,S) : 

 
  Fonetikai megfelelője: h

JELENTÉSE:

váratlan veszteség, megpróbáltatás, pusztulás, betegség, megtisztulás, próbatétel, karmikus lecke, erőteljes változás

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

nemkívánatos hatások megszüntetésére, pusztító beidegződések megtörésére

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Ragnarök, Loki, Fagyóriások

ELEMZÉS:

A régi dolgok pusztulása nélkülözhetetlen az új fejlődéséhez - ezt tartalmazza Ragnarök osi skandináv mítosza is. Mindezt figyelembe kell vennünk, hogy megértsük ezt a rúnát. Hagalaz a sowulo (tűz) és az isa (jég) között helyezkedik el. Ez a skandináv teremtésmítoszra és a két elem közt feszülő teremtő lehetőségre hívja fel a figyelmet, még akkor is, ha találkozásuk első látásra pusztítónak tűnik. Akárcsak a Tarot-ban a Torony, hagalaz is csak abban az esetben negatív rúna, ha annak vesszük, és ha figyelmen kívül hagyjuk tanítását. A második nemzetség kezdőrúnája, kezdetet és véget egyaránt jelképez, felráz minket wunjo biztonságából és elégedett nyugalmából. Amikor úgy érzed, hogy túl jól mennek a dolgaid, biztos lehetsz abban, hogy hamarosan egy egészséges, jó nagy puffanást várhatsz a Sorstól, csak figyelj erősen.
 
Az efféle, istenektől eredő "ébresztők" végigkísérik életünket, ám gondolván valamrely képzelt bűnünkre adott isteni büntetésre gyakran félreértjük ezeket, holott valójában arra szolgál, hogy újra ráirányítsa figyelmünket életünk folytonosan ismétlődő, rossz beidegződéseire. Ezek az esetek és esettípusok mind súlyosabb és súlyosabb formában ismétlődnek mindaddig, amíg meg nem tanuljuk a leckét és nem törjük szét a rossz beidegződési mintát.
 
Például ha valaki nem tudja megtörni egy bizonyos embertípus iránti függőségét, mindig olyan kapcsolatokban fogja találni magát, ahol újra meg újra, egyre katasztrofálisabb végkifejletbe sodródik társával egyetemben, minaddig, míg fel nem ismeri a beidegződött rossz mintát, amibol az egész helyzet ered, és akaratával meg nem töri.
 

 

 
  Fonetikai megfelelője: n

JELENTÉSE:

ínség, nehézség, felelősség, elégedetlenség, akadály, zavartság

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

kívánság beteljesüléséért

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Freyr és Gurd, Otter aranya

ELEMZÉS:

Amennyiben hagalaz az "égi merőkanál", nauthiz az "üres edény". Finom, gyöngéd figyelmeztetés, hogy semmi sem úgy történik, ahogy kellene. Az élet mintegy kizökken, és úgy tűnik, semmi sem sikerül. Nem számít mennyid van, úgysem elég sosem, mindig valami több, valami jobb után vágyódsz. Pozitív oldalról nézve: ez a kielégítetlenség az, ami kizökkenthet wunjo viszonylagos biztonságából, és a változás felé ösztökél.
 
Nauthiz a vágyak és a vagyontárgyak közti egyensúlytalanságot jelképezi. Hatással lesz utazásodra, ahogyan megoldod helyzeteidet, de az egyensúlytalanság tudatosítása önmagában véve már megvilágosító erejű lehet. Arra ösztökél, hogy alaposabban megvizsgáld és esetleg átformáld értékrendedet, ezzel minegy visszakényszerít boldogulásod útjára.
 
Talán Joseph Campbell mitológus fejezte ki legtalálóbban, amikor így fogalmazott: "kövessük üdvösségünket"! Más szavakkal: ha olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek a legtöbb örömet szerzik számunkra és elégedettséggel töltenek el, akkor biztosak lehetünk abban, hogy spirituálisan helyes úton járunk. Nauthiz segít megtenni az első lépést ezen az úton azáltal, hogy tudatja velünk: eltévedtünk.
 

 

 
  Fonetikai megfelelője: i

JELENTÉSE:

tétlenség, gátolt állapot, lassú vegatálás, lehetőség, türelem, elmélkedés, visszavonulás, nyugalom

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

egy folyamat megállítására, egy elemi forma kinyilvánítására

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Authumla, Nifelheim

ELEMZÉS:

A szimbólumok mai tudományában a tűz altalában férfi-elem, a jég (vagy föld) női, de nem tudjuk, vajon a skandinávok is osztották-e ezt a nézetet. Egy biztos: a jég mindennapos életük állandó tényezoje, szinte egész éven át fenyegette termésüket és hajóikat, ugyanakkor a teremtés szimbólumaként is szerepelt, amiből az élet eredhet.
 
Valamit sejtetni enged a skandináv gondolkozásból, hogy felismerték annak szükségszerűségét: hozzá kell kapcsolódniuk egy ilyen látszólag pusztító elemhez az élet fenntartására. A tűz, jóllehet, meleg és kellemes, azonban ellensúlyozni kell a tél hidegével, ahogyan a születést ellensúlyozza a halál. Lám, még az alvás során történő kis meghalás is nélkülözhetetlen szellemi és testi jólétünkhöz.
 
Isa magában foglalja mindezeket az elgondolásokat, de elsosorban az aktivitást megelőző nyugalmi periódust jelenti, és önmagában formálja azt az anyagot, melyből az élet keletkezik. Isa olyan anyag, mely önmagában élettelen, de energiával egyesülve csillagok anyagává változott. Isa a mozdulatlan forma, ami hatással volt az ellenállhatatlan erőre. A skandinávok sokféleképp előrejelezték Einstein elméletét a világ keletkezéséről, felismerték, hogy a világon mindenben benne van a tűz és a jég (energia és anyag) egyaránt, és hogy kettejük kapcsolata határozza meg az életfolyamatokat.
 

 

 
  Fonetikai megfelelője: j

JELENTÉSE:

változás, fordulat, jutalom, mozgás, termelés, elkerülhetetlen fejlődés

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

változás előidézésére, termékenységért és növekedésért

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Sif, Thor, Freyr, Granni

ELEMZÉS:

A mai világban, amikor központi fűtéssel futünk és februárban is narancsot ehetünk, nehéz elképzelni, hogy valaha milyen szoros kapcsolatban éltek az emberek az évszakokkal, legfőképpen a távoli északi éghajlaton. Az évszakok változása nemcsak az időjárást befolyásolták, hanem a napi tevékenységre és az emberek étrendjére is hatással volt. Az állandó változás volt az elfogadott, és a kérdés nem az volt, hogy harcolni kell-e ez ellen, hanem hogy hogyan lehet ráhangolódni. Az ókori (esetleg némely mai) földmuveseknek nem kellett a naptárba nézni ahhoz, hogy tudják, mikor kell vetni; nem kellett meteorológiai elorejelzést hallgatniuk ahhoz, hogy tudják, mikor várható havazás. Az évszakok változása a vérükbe, csontjaikba ivódott, és létük függött attól, mennyire képesek elfogadni ezeket a változásokat.
 
Jera úgy következik Isa után, ahogy tél után a tavasz jön. A jég fagyos állandóságát az évkerék fordulása töri meg, amikor is minden újra mozgásba lendül és életre kel, az örök törvény szerint. Most kitörhetünk a "negatív" rúnák egész rendszeréből, amikkel a második nemzetség kezdődött. Ezt sem a jég elleni harccal, esetleg elmeneküléssel, sem pedig a sors méltánytalansága fölötti siránkozással nem vihetjük véghez, csakis azzal, ha tanulunk azok tapasztalataiból, majd egyszerűen kivárjuk az elkerülhetetlen olvadást. Jera az áldozati bor - az életet hozó ellentétekhez való kapcsolódás terméke. Viharok jönnek és mennek, de a Nap mindig a helyén marad és az élet - általában véve - egészen jó. Élvezd, amíg élvezheted.
 

 

 
  Fonetikai megfelelője:ei

JELENTÉSE:

változás, beavatás, szembesülés félelmeinkkel, fordulópont, halál, átalakulás

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

jelentős változás előidézésére, átmeneti korszak megkönnyítésére

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Hel, Yggdrasil

ELEMZÉS:

A tiszafa időtlen idők óta elválaszthatatlan a rúnáktól, mágiától és a haláltól, Észak- és Nyugat-Európában egyaránt. Számos oka van ennek az ősi kapcsolatnak, amely alapvetően abból ered, hogy a tiszafa örökzöld növény, ami a téli halál idején is megtartja zöld színét, és mert piros bogyói az élet vérét jelképezik. A tiszafa különösen hosszú életű, ezáltal szinte "halhatatlan". Már a kelták kora előtt is nagy tisztelet övezte, és ez a keresztény korban is folytatódott.
 
Eihwaz a futhark tizenharmadik rúnája, és az ábécé közepét jelzi. (Megjegyzendő, hogy a Tarot-ban a Halál kártyája is a tizenharmadik lap). Ez a rúna fordulópontot jelöl a rúnikus utazás során, és a beavatási folyamat átalakulását mutatja. Az átmenet minden rítusában, különösen azokban, melyek a felnőttéváláshoz kötődnek, jelen van a halál szimbolizmusa - az az elgondolás, hogy az egyénnek formálisan "meg kell halnia" és egy új személyiségnek kell születnie.
 
Eihwaz az átjáró, amin keresztül be lépünk Hel birodalmába, hogy megszerezzük a halandóságunkról szóló tudást és ennek elfogadását, valamint azokat a misztériumokat, amiket csak a Halál Sötét Asszonyától tanulhatunk meg. A folyamat ijesztő, de keresztül kell mennünk rajta, hogy szembesüljünk legmélyebb félelmeinkkel, és egyfajta bölcsességgel fogunk belőle kiemelkedni, amit megtanítanak ugyan nekünk, ám meg is kell tapasztalnunk. Eihwaz a bölcsességhez vezető kapu, élet (jera) és újjászületés (perth) közt helyezkedik el.
 

 

 
  Fonetikai megfelelője: p

JELENTÉSE:

újjászületés, misztérium, mágia, jóslás, termékenység, szexualitás, új kezdet, prófécia

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

termékenységért, gyermekszülés megkönnyítésére, segítség jósláshoz és mágiához, pszichikai képességek növelésére

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Freya, Angrbode

ELEMZÉS:

Perth értelmezése mindig is ellentétes véleményeket szült a rúnakutatók körében. A problémát az okozza, hogy a szó elso hangja, a "p" az ógermán nyelvben másutt nem fordul elő, ez vezetett ahhoz a feltételezéshez, hogy a szó más nyelvből átvett szó. Az óangol rúnaversből arra lehet következtetni, hogy mindenképp valami játék tartozékát jelentette, a sakk gyalogfigurája vagy kockavető pohár lehetett. A kockavető pohár értelmezés különösen érdekes, mert nemcsak a rúna alakjához illik, hanem azt is sugallja, hogy eredetileg a rúnákat ilyenben tarthatták.
 
A perth másik értelmezése a szláv "pizda" szóból ered, ami vulvát jelent. Ez a jelentés (bár homályos és valószínűtlen) beleiilik a rúnafejlődés menetébe, amennyiben a halált követő újjászületést szimbolizálja. Mint az Istennő méhének jelképe, ugyanazt a titokzatos és rejtett értelmet hordozza, mint a "kockavető pohár", szószerinti "vulva"-értelemben azonban olyan erős, nőies, szexuális többletet ad uruzhoz, ami egyébként hiányzik a futharkból.
 
Akárhogy is értelmezzük perthet (ismétlem: valójában senki nem tudja biztosan a jelentését), mindenképpen egy olyan edényt szimbolizál, ami táplál és "szül", mélyében misztériumok titkait rejtve, amelyeket csak a halál beavatása után ismerhetünk meg. A rúna szorosan kapcsolódik azon sorsfelfogáshoz, hogy már születésünk pillanatában eldől, milyen lesz az út amelyen járunk, függetlenül attól, hogy miket teszünk utunk során. Ha megszülettünk, döntenünk kell: vakon követjük az okok és következmények, hatás és ellenhatás láncolatát végig az utunk során, vagy megpróbáljuk megérteni a számunkra fontos leckék tanítását a rúnák vagy más segédeszközök segítségével. Perth ennek a folyamatnak a kezdete és beteljesítésének eszköze is egyben.
 

 

 
  Fonetikai megfelelője: x,z

JELENTÉSE:

védelem, segítség, óvás, figyelmeztetés, támogatás, tanácsadás, viselkedésbeli kérdés

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

védelemért, vadászathoz

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Heimdall, Gjallerhorn

ELEMZÉS:

Heimdall érdekes és rejtélyes alakja a skandináv mitológiának, és algiz rúnája jut róla eszembe, mert az ő szerepe is védő, orző. Ő a világok határmezsgyéit elválasztó kapu őre, aki minden belépőre és távozóra felügyel. Leginkább híres szarváról ismert, de kardja is fontos a rúna megértéséhez. Snorri említi, hogy a kard költői elnevezése "Heimdall feje", a fej költői neve pedig "Heimdall kardja". Ez különösen fontos, ha tekintetbe vesszük hozzá azt is, hogy nevének egyik változata, a "Heimdali" kost jelent. A kos képén keresztül a kard és a szarv egyaránt ugyanazon kép különböző része. Mindkettő (akárcsak a szarvasagancs) a hatalom jelképe, ami helyzettől függően támadásra és védekezésre is használható.
 
Utazásunk során már átjutottunk halálon és újjászületésen, most pedig, mielőtt visszatérünk saját világunkba, szembe kell néznünk a Kapu Őrével. Ő az, aki arra figyelmeztet minket, hogy bölcsen éljünk újonnan megszerzett hatalmunkkal. Többé nem érhetjük be saját személyes fejlődésünkkel, hanem tudatában kell lennünk, hogy másokra is hatással vagyunk. Válságos fordulópont, ahol döntenünk kell: az etikai normák elfogadását választjuk-e, vagy nem törodünk azzal, hogy másokra is hatunk és csak saját boldogulásunkkal foglalkozunk. Kard van tehát a kezünkben, és el kell dönteni, támadásra vagy védekezésre fogjuk-e használni.
 

 

 
  Fonetikai megfelelője: s

JELENTÉSE:

siker, pozitív energia, növekedés, hatalom, aktivitás, termékenység, egészség

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

energia, erő, siker, gyógyítás, termékenység érdekében

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Sunna

ELEMZÉS:

A világ minden vallásában szentnek tartják a Napot. Fénye és melege az életet és a növekedést jelenti, mindent, ami jó. Az északi kozmológia úgy írja le a napot, hogy kocsival megy körbe az égen, amit egy nagy farkas húz, ezt Ragnarok elnyeli. Az indoeurópai természetvallásban a napot lóval társították, és gyakran jelenítették meg úgy, hogy lovasszekéren járja körbe az eget. Mindkettő élet- és termékenység-szimbólum, férfias jellegűek, ámbár az egyik egy skandináv mítosz szerint egy leány vezeti a szekeret. A swastika vagy napkerék a neolit-kor óta ismert, állandóan visszatérő motívum, Európa- és Ázsiaszerte előfordul sziklarajzokon. A nap rúnája maga is e jelkép variációja, mozgást és energiát sugároz.
 
Sowulo a második nemzetség végét jelzi, és akárcsak wunjo, ez is sikert és dicsőséget jelent. Ám a Valhalla nyugalmával és ellazulásával szemben a Nap igencsak aktív szimbólum. Sikeresen eljutottunk a nemzetség végéig, pozitív eredménnyel zártuk le, de ezesetben immáron tisztában vagyunk az univerzum változékony és mulandó természetével. Láthatjuk a farkas nyomát, és tudjuk, hogy folytatnunk kell utunkat. Most nem kell kizökkennünk biztonságos helyzetünkből, hanem magunktól kell az indulást választani, hogy folytassuk megismerő utunkat.
 
előző         fel         következő