Rúnák - hang, jel, jelentés

Harmadik nemzetség: (T,B,E,M,L,NG,DZ,O) : 

 
  Fonetikai megfelelője: t

JELENTÉSE:

kötelesség, fegyelem, felelősség, önfeláldozás, ütközés, erő, sebesülés, testiség, hadi út

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

védelemre, győzelemért, erősödés, akaraterősítés érdekében, sebgyógyításra

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Tyr és a Fenrir farkas, Odin megpróbáltatása

ELEMZÉS:

Ahogyan a második nemzetség hagalaz megtisztító eredményű pusztulásával kezdődött, ugyanígy a harmadik is veszteséggel indul. Ám ezt az istenek rótták ki ránk, fejlődésünk érdekében le kell mondanunk mindarról, ami nem létfontosságú ehhez. Másrészről pedig teiwaz önkéntes áldozatot jelent, olyasvalakiét, aki pontosan tisztában van azzal, miről mond le és miért.
 
Tyr a kezét áldozta Fenris farkasért, és jelentős helyet foglal el az istenek templomában, akik nem éppen kötelességtudatukról és felelősségérzetükről híresek. Az egyik legősibb skandináv istenként tisztelték, Skandináviában bronzkori sziklarajz örökíti meg az egykezű harcos alakját - és eredetileg valószínűleg Odinnál is jelentősebb volt. Tyr rúnája a futhark egyik legrégibb eleme, a legkorábbi bronzkori sziklarajzok óta gyakorlatilag változatlan formában maradt fönn. Az istenhez kapcsolódó tulajdonságok: erő, heroizmus, kötelesség és felelősség. Ugyanakkor mélyebb misztériumot is rejt - a sebesült istenét. Ahogy thurisaz, úgy teiwaz szenvedése is a figyelmet összpontosítja és erősíti a fegyelmet. Ebben a esetben azonban tudatosabb a hatás és nagyobb jelentőségű a sebesülés. Uruz ellene volt de szövetséget kötött, teiwaz és hagalaz tanítása beteljesült. Ez a harcos útja.
 

 

 
  Fonetikai megfelelője: b

JELENTÉSE:

termékenység, egészség, új kezdet, növekedés, fogantatás, boség, megtisztulás

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

gyógyításra (főleg fertőzések ellen), fogamzás elősegítésére, új kezdéshez

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Frigg, Idunna

ELEMZÉS:

A nyírfa alapvetően termékenység-szimbólum. Számtalan példát sorolhatunk az európai néphagyományból, miszerint a nyírfavesszők jólétet hoznak és elősegítik a teherbeesést. Az angliai Cheshire-ben a legények kedvesük ajtajára szegezték a nyírfagallyakat a majális ünnepen, istállókba, házakba helyezték el, hogy elősegítse a termékenységet. Európában ugyanilyen céllal megvesszőzték a legényeket, leányokat és a nyájat. A boszorkányokról azt tartották, hogy nyírfaseprűn lovagolnak, ennek az elképzelésnek valószínűleg egy termékenységi rítus az alapja, ahol a táncosok seprűvel "lovagoltak" a földeken és ugrásuk magassága határozta meg, mekkorára nő a következő évi gabonatermés.
 
Ha teiwaz alapvetően férfimisztérium, akkor berkana mindenképpen a nőket illeti, mert az anya, a gyógyító asszony és a bába útját jelenti, akik új életet varázsolnak elő a halál után, ahogyan a nyírfa is kihajtja első leveleit a tél után. Tyr a halállal való szembenézés miatt sebesül meg, Berkana sebe viszont a menstruációs vér, megpróbáltatása pedig a gyermekszülés. A nyírfa bőséget hoz és mindent ígér, táplálással, tisztítással és együttérzéssel pedig gyógyítani is tud.
 

 

 
  Fonetikai megfelelője: e

JELENTÉSE:

szállítás, mozdulat, részvétel, energia, erő, magunk megértetése, akarat, nyugtalanság

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

hatalomért, segítség magunk megértetédséhez, utazásnál, egy varázsige "elküldésére"

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Sleipnir, Freya tollas köpönyege

ELEMZÉS:

A ló szinte minden kultúrában és minden korban az erő, a hatalom szimbóluma. Gyakori az az elképzelés, hogy ló húzza a Napot az égen. Erős, gyors és megbízható, ember és ló közt különleges kapcsolat áll fönn. A ló lehetővé teszi, hogy erőnket meghaladó feladatokat is el tudjunk végezni, hogy olyan távolságokra eljussunk, ahová egyébként nem tudnánk. A kanca termékenységet jelképez, a csődör pedig a férfiasság és a nyers erő szimbóluma. A ló olyan állat, aki sohasem veszítette el hatalmát, a háziasítás során sem.
 
Ehwaz - ugyanúgy, mint párja a Nap - energiát és mozgást jelent. Ezesetben azonban figyelembe kell venni az erőforrást is. Ez nemcsak egy személytelen energiaforrás, hanem élő, lélegző dolog, aminek szükségletei és vágyai is vannak, melyek nem hagyhatók figyelmen kívül, és nem tehetjük rabszolgánkká. Ezt az erőt algiznál adta meg az istenség, és e rúna arra az eskünkre emlékeztet minket, hogy ezt a hatalmat csakis segítésre használhatjuk, sohasem ártó szándékkal. Akárcsak a kétélű kard, a ló is hatalmas erejű "eszköz" és óvatos bánásmódot igényel, nehogy nekünk vagy másoknak bajt okozzon. Nagy a kísértés, hogy meggondolatlanul vágtassunk rajta nyílegyenesen, de megvan a kockázata, hogy örökre elveszítjük ezt a hatalmat. Ez az az egyensúly, amit meg kell valósítanunk a tiszta mágia útján.
 

 

 
  Fonetikai megfelelője: m

JELENTÉSE:

önmagunk, család, közösség, kapcsolatok, társadalmi hovatartozás

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

különleges személy vagy csoport megidézésére, társadalmi kapcsolatok létesítésére

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Ask és Embla, Midgard

ELEMZÉS:

Nagyon tág értelemben mannaz az egész emberiséget képviseli, így tehát Midgard teljes birodalmát is. Gyakorlatiasabb megközelítésben azokra vonatkozik, akikkel személyes kapcsolatban állunk, legszűkebb családi körünktől kezdve barátainkat és szélesebb környezetünket jelenti, arra emlékeztetve minket, hogy társadalmi lények vagyunk. Az istenekkel (Ymirrel) és a természettel (a két fával) való kapcsolatunkat is jelenti. Benne van ehwaz nyers energiája, amit társadalmi tudatunk irányít és emlékeztet minket mindarra, amit cselekedeteink mágikus és világi értelemben egyaránt befolyásolnak.
 
A rúna önmagában gyfuhoz hasonlít, ahogyan összekapcsolódnak bennük a férfi és női elemek, de annál sokkal teljesebb. Ez az emberi kapcsolatok egész hálózatát jelenti, önmagunkkal a középpontban, a raitho során megtapasztalt sorshálót ismételve. Mközben azonban raitho hálója többé-kevésbé állandó volt, ez változékony és eleven. Mút és jelen, férfi és nő, önmagunk és mások - mindezek az ellentétek itt egymáshoz kapcsolódnak és egészet képeznek. Mannaz az otthonunk, és mindazok érdekében szól, akiknek az életére hatással vagyunk, amikor a rúnáktól kapott adományokkal élünk.
 

 

 
  Fonetikai megfelelője: l

JELENTÉSE:

érzelmek, félelmek, tudattalan, rejtett dolgok, kinyilatkoztatás, megérzés, tanácskozás

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

pszichikai képességek növelésére, szembesülésre félelmeinkkel, mentális vagy érzelmi zavarok helyreállítására, rejtett dolgok feltárására

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Njord, Midgard Kígyó

ELEMZÉS:

A tiszafa időtlen idők óta elválaszthatatlan a rúnáktól, mágiától és a haláltól, Észak- és Nyugat-Európában egyaránt. Számos oka van ennek az ősi kapcsolatnak, amely alapvetően abból ered, hogy a tiszafa örökzöld növény, ami a téli halál idején is megtartja zöld színét, és mert piros bogyói az élet vérét jelképezik. A tiszafa különösen hosszú életű, ezáltal szinte "halhatatlan". Már a kelták kora előtt is nagy tisztelet övezte, és ez a keresztény korban is folytatódott.
 
Az emberek igen kellemes fogalmakat társítanak a vízhez: - békesség, szeretet, könyörület, ráérzés és általában az érzelmek. Ne felelejtsük el azonban, hogy az északi népek számára a víz elsosorban a tengert jelentette, a tenger pedig rettenetes, kiszámíthatatlan hely, Midgard kígyó otthona és hajósok ezreinek hullámsírja. Laguz tehát a víz elem világosabb és sötétebb oldalát is jelenti egyben. A sötétségtől, hidegtől és a bensőnk mélyén tudattalanul rejtező összes ijesztő dologtól való elemi félelmünkre is utal.
 
Akárcsak eihwaz, ami arra sarkallja az utazót, hogy bátran szembenézzen halandóságával, laguz megvizsgáltatja velünk önmagunk és viselkedésünk rejtett gyökereit, és lehetővé teszi számunkra, hogy változtathassunk mindazon, ami lelki fejlődésünk útjában áll. Eihwaz tapasztalása és bölcsessége, valamint az azt követő rúnák felkészítették az utazót arra, hogy képes legyen szembenézni a sötét oldallal (amit laguz képvisel), és hogy önnönmagába beépítve elfogadja azt. Laguz arra is felkészíti az egyént, hogy az önvizsgálati folyamat során képessé váljon arra, hogy másokat is hasonlóképpen segítsen, jobban együtt tudjon velük érezni, megossza velük saját tapasztalatait. Egyebek között ez is hozzájárul ahhoz, hogy e rúna spirituális tanácsadónk legyen.
 

 

 
  Fonetikai megfelelője: ng

JELENTÉSE:

munka, bő termés, adomány, alaposság, egyensúly, kapcsolat a földdel

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

termékenység, gazdálkodás, növekedés, általános egészség, egyensúly megteremtésére

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Freyr/Ing, Nerthus, Thor, a Vanir

ELEMZÉS:

Ing Freyr dán-angolszász megfeleloje, a földművelés és a termékenység istennője. A földművelés az emberiség egyik első kísérlete arra, hogy környezetét ellenőrzése alá vonja. Ezért az ősi földművelő-közösségekben a gabona, az állatok és az emberek termékenysége mindig is elsődleges jelentőségű volt és vallási szempontból központi helyen állt. A legkorábbi sumér utalások és a mai brit népszokások egyaránt azt mutatják, hogy a történelem során mindig mindent megtettek az emberek a jó termés biztosításáért.
 
A nyugati társadalmak többsége minden kapcsolatát elvesztette a földdel és a dolgok növekedésének folyamatával. Ez az elszakadás katasztrofális lélekfejlődési következményekkel járt, mert az emberek többnyire nehezen tudnak kapcsolatot teremteni az istenekkel pusztán emberalkotta környezetben. A rúna alakja szántóföldhöz hasonlítható, ám igazi jelentősége egyensúlyában rejlik, önmagunk és a négy fő elem / irány közti harmonikus kapcsolatot reprezentálja. Inguz az istenek és a föld közti ősi kapcsolatra emlékeztet bennünket, és újra összeköt (a "religio" szó eredeti értelmében) spirituális természetünkkel az anyagi valóságon túl. A szó legszorosabb értelmében alap-rúna, újra megismerteti velünk a földet és újra összekapcsolja testünket, lelkünket és szellemünket.
 

 

 
  Fonetikai megfelelője: dz

JELENTÉSE:

boldogság, siker, tevékenység, elégedettség

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

pozitív esemény előidézésére

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Sunna, Baldr, Nerthus, Yggdrasil

ELEMZÉS:

Ez a rúna már a harmadik nemzetség végét jelzi, utána már ogilával zárul a ciklus. Akárcsak a két előző nemzetség záró rúnái, dzagaz is fénnyel és reménységgel fejezi be a harmadikat. De míg wunjo földi értelemben jelenti a dicsőséget és a napot, égi értelemben kapcsolja össze a két birodalmat, sowulo elvontabb fényét és erejét hozza le a földre, s ezt alkalmazhatjuk hétköznapi életünkben.
 
A rúna már alakjával is utal az ilyenfajta kapcsolatra. Gebóra emlékeztet, a féri- és női jellegek egyensúlyára, a négy elemre, dzagaz azonban további kapcsolatokat is hoz létre az égi és földi birodalmak között. Ez is a környezetünk és köztünk létrejövő egyensúly jelképezi, akárcsak inguz, de egy lépéssel továbblép: környezetünkkel lelki síkon is megteremti a harmonikus kapcsolatot. Összerendezi a hat alapirányt: a négy égtájat, fölöttünk a mennyei birodalmat, ahol az istenek laknak és alattunk a földi birodalmat, ahol a természet és a Föld szellemei laknak. Mindezeket dzagaz egyensúlyba hozza, összeolvasztja és mindennapi életünk részévé teszi.
 

 

 
  Fonetikai megfelelője: o

JELENTÉSE:

birtok, föld, örökség, otthon, állandóság, hagyaték, összefoglalás, valahová tartozás érzése

MÁGIKUS ALKALMAZÁSA:

birtok- vagy földszerzésre, terv végrehajtására, családi kötelékek megerősítésére

KAPCSOLÓDÓ MÍTOSZOK, ISTENSÉGEK:

Yggdrasil kilenc világa

ELEMZÉS:

Othilában újra a vagyon és jólét látszólag evilági birodalmában találjuk magunkat, mintha csak az első rúnában, fehuban lennénk. Míg azonban a jószágok inkább ingó, mulandó vagyonnak számítanak, a föld ezzel szemben (ahogy Mr O'Hara mondta) az egyetlen dolog, ami megmarad. Örökségként továbbadható utódainknak, de ami még ennél is fontosabb: azzal, hogy meghatározza, hol vagyunk, meghatározza azt is, kik vagyunk. Egy szó mint száz, a föld az otthonunk.
 
E rúna a hat alapirány egyetlen közös pontjába, a középpontba juttat el minket. Itt fut össze Midgard és Asgard, ez önmagunk és isteneink közös pontja. Az a tengely, ami körül életünk forog. A föld vagy birtok képe csak egy szimbólum - mindannyiunknak meg kell találnunk saját "középpontunkat" (vagy ahogy Joseph Campbell fogalmazta, "üdvösségünket"), hogy értelmet adjunk életünknek, és a rúnautazásnak is tulajdonképpen ez az igazi értelme. Minden utazásunk és kalandunk végén hazaérünk, akárcsak Dorothy az Óz, a nagy varázsló mesében. Ez persze nem jelenti azt, hogy az utazások és kalandok hiábavalók lennének. Ellenkezőleg: az útközben átélt tapasztalatok szerzése az egyetlen módja annak, hogy "otthonunk" vagy spirituális központunk igazi értelmet nyerjen számunkra. A "mindenütt jó, de legjobb otthon" közmondás üresen cseng mindaddig, míg valóban meg nem értjük, mi az igazi otthonunk és hol találjuk meg. És megfordítva: az út során átélt leckék tanulsága értelmetlen marad mindaddig, míg nem integráljuk azokat aktívan "evilági" életünkbe, és nem találjuk meg a középpontot, ahová kapcsolhatjuk őket. Othila nemcsak a harmadik kört zárja le, hanem visszajuttat minket az egész futhark kezdetéhez. Most egy magasabb szinten újra elkezdhetjük a rúnautazás nagy körforgását.
 
előző           fel