Rúna - mágia
        Kivonat a beavatottak tanításából

A rúnák jelképes kifejezései azoknak a fogalmaknak, eszméknek, amelyek az Univerzumot teremtették. A rúnák betűi és hangjai az éteráramlásnak és az erőnek a kulcsai, amelyek így megidézhetők és felhasználhatók.

 
Rúna Neve Jelentéstartalma
  F FA Ítélőtűz rúna; Váltó; Átformálás; Vészvarázs rúna; Küldő rúna; Teremtés alapelv.
  U UR Ősszellem; Ősöröklét; Állandóság; Orvos-rúna; Szerencse-rúna; Földmagnetikussági áramlat rúnája; Őslélek.
  T THORN Tett-rúna; Tenni akarás; Léterő; Célkitűzés; Ód-delejátvitel rúnája.

O OS
OTHIL
Szellemi gyógyulás; A lélegzet és az ód-delejes sugárerő rúnája; Eredet; Szavak hatalma; Elfogadási alapelv.
R RIT Ős-törvény rúna; Jog; Igazság; Tanács és Megmenekülés; Ritmika és tánc.
K KA Terjeszkedés; Nemzés; Erő; Művészet; Tudás.

H HAGAL Mindent körülvevő; Szellemi vezetés; Körbevevő, védelmező, megóvandó.
N NOT Elfordíthatatlan karma; Sorskényszer.
I IS Én-rúna; A saját szellemi erő tudatosulása; Akarat; Személyes hatalom; Varázserő; Ön- és idegenuralom rúnája.
A AR Nap rúna; Bölcsesség; Szépség; Erény; Dicsőség; Gyógyítás és gyógyulás; Kísértet-védőrúna; Vezető-rúna.
S SIG Naperő; Győzelem; Szerencse; Tudás; Ismeret; Megvalósulási erő.
T TYR Hatalom; Szerencse; Rendelkezés; Nemzés; Ébresztés; Újjászületés a szellemben.
B BAR Lét; Születés; Biztonságban lenni; Éneklés.
L LAF Őstörvény; Élet; Élettapasztalat; Szerelem; Ősvíz; Víz- és tenger rúna.
 
M MAN Férfi-rúna; Növekedés; Bőség; Egészségesebbé válás; Mágia; Szellem; Istenember; Férfiassági alapelv a kozmoszban; Nappali tudatosság.
Y YR Női-rúna; Ösztön, mohóság, szenvedély; Ösztönvágy-rúna; Anyag; Tévedés, összezavartság; Halál, pusztulás; Negatív női alapelv a kozmoszban; Éjszakai tudatosság.
E EH Házasság; Tartós szerelem; Törvény; Igazságosság; Remény; Tartósság; Hűség rúna; Kettős-lélek rúnája.
G GIBOR Isten-rúna; Kozmikus tudatosság; Az erő egyesítése; Nemző és befogadó; Szakrális házasság; Adás, adomány; Beteljesülés.

Kivonat a rúnák mágiájából
<vissza<