Atlanti betűk/hangok

Ekhart Stróm

Hangok nincsenek megadva, s miután az angolok az ´a´ betűt ´éij´-nek mondják, ennek első magánhangzója az ´e´ vagy ´é´, német nyelvterületen ezt a betűt legtöbbször ´á´ hanggal ejtik, mi magyarok pedig ´a´-ként hangzósítjuk.

Szerző szerint a betűk és a jelentések közötti legfontosabb összefüggések az alábbiak.

 
Betűjel   Jelentés Mondanivaló
A Isteni Isten, isteni eredetű, isteni akarat Megváltoztatható helyzet
B Szeretet Szeretet, isteni terv, teremtés, benne feladatteremtő feladat Kritikus ellenőrzés
C Elválás Elválás, büntetés, elválás Istentől Az elválás fájdalmát feladatként elfogadni
D Adottság Adottság, odaadás, támogatás, születés Saját képességeinket fejleszteni és felhasználni
E Én A kérdező Felszólítás, hogy emlékezzünk valódi énünkre
F Kinyilatkoztatás Kinyilatkozás, jövendölés, megvilágosodás, beavatás A nyíltságra való felszólítás
G Szellem Szellem, érzék, lény, tett, nemzés, beavatás (felszentelés), tartalom Tettre való felszólítás az átgondolás után
H Lélegzet Lélegzet, Isten lehelete, élet, hit Felszólítás az Istenben való hitre
I Kezdet Kezdet, tűz, fény, kozmikus fiú/leány, középpont Hagyni hogy a fény világítson, de rombolás is
J Út Út, a szellem útja, merészség, a cél megtalálása Felszólítás az út megtételére, a haladásra
K Erő Erő, erősség, alázatosság, hajlékonyság Felszólítás az engedékenységre, a kitérésre erőnk tudatában
L Angyalok Angyal, isteni fény, megérzés, megvilágosodás Megérzésre és a vezetésre való hagyatkozás
M Mérték A mérték, mennyei igazságosság, megfigyelés, az igazságos ítélet Az igazságosságra való felszólítás
N Lélek Lélek, fény állandóság, folyamat, végtelenség, szabadság Lelkiállapot / ütközési helyzet
O Gyermek Gyermek, befogadónak lenni, öröm, türelem, érlelődés, finomság, következtetés/következmény Valakit vagy valamit elfogadni, valami örömöt hoz
P Kiterjedés Kiterjedés, kinyílás, törekvés, megértés, kockázat Értelemmel kockáztatni
R Harmónia Harmónia, irányított mozgás, kapcsolat, megértés, illeszkedés, a Szerelem-Megértés-Bölcsesség-Erő egysége Szerencsés kapcsolat
S Anyag Anyag, tömeg, idő, tér, egyedüllét, elördögiesedés, hamisság Anyagi nyereség vagy figyelmeztetés
T Beteljesedés Beteljesedés, elvégzett mű, a tett mint beteljesedés, múlt, megújulás, bevégzés Közeli megújulás, valami lezárása
U Ego Ego, az Én elválasztva Istentől Akadályoztatás
W Akarat Akarat, beleegyezés, akaratszabadság Döntést kell hozni, vagy a döntés már meg is született
(üres kör) Tökéletesség Az elért tökéletesség, a középpont, a legmagasabb tudat, a csúcs, a legmagasabb cél, a befejezés Valami befejeződik vagy befejeződött

Atlanti betűk/hangok jelentése
<vissza<