A hangok ősi jelentése
        KIVONAT

Varga András

Alábbiakban összefoglaljuk "A hangok ősi jelentése - a magyar nyelvben" c. tanulmányban szereplő hangokat és a hozzájuk tartozó jelentést. Jelen táblázatban a latin betűs írásmód, a hangzósítás és a jelentés szerepel, szándékunk szerint a hangok rovásírással történő jelölése is majd belekerül a táblázatba.

A táblázatban a rövid és a hosszú magánhangzóknak nincs külön jelentés megadva, és 2 hang, a C és a TY "keresi még saját jelentését"...

 
Latin betűjele Hangzó- sítása Jelentéstartalma
A, Á a, á - Fizikai síkon értelmezendő, nem szellemi síkon, kiinduló helyzet, időben valaminek az első fele.
- Szó végén: visszautal, megerősíti, hogy fizikai síkon kell értelmezni a szót, valószínűleg egyedi példányra (vagyis konkrétra) utal.
B b - Védett helyen van, benne van, vagy abból kibújik, kiszakad, kirobban.
C c -Leginkább ugyanaz, mint a CS hangnak. Igazán más, a CS-től eltérő jelentést nem sikerült találni, miközben jelentéstartalmilag jól megfelel a CS-nek.
CS cs - Összekötés, kapcsolódás.
- Kicsi.
D d - Térben: jó, eszményi hely a térben.
- Időben, cselekvésként: valami törekszik a eszményi helyére.
E, É e, é - Eszmei síkon értelmezendő, nem a fizikai síkon.
F f - Térben a felső tér-rész, esetleg felület, és önmagában teljes és egész, megérett.
- Időben folyamatos, hosszan tartó.
G g - Gömbölyű, teljes, kerek, hajlott, hajlékony.
- Időben hosszan elnyúló, esetleg ismétlődő.
GY gy - A G és a J hangok jelentéstartalma együtt (lásd ottan).
H h - Egy része, egy darabja a térnek. Vagy ugyanazon a szinten, vagy lejebb/lent van, az egész térhez viszonyítva.
I, Í i, í - Sok, egyenként egyszerűen nem számlálható.
J j - Jó, jóságos.
K k - Kiáll valamiből, kinn van, kiugrik.
- Kemény (nem puha) tulajdonsággal bír, nem lehet nem figyelembe venni.
L l - Él, élethez kapcsol.
LY ly - Életet, mozgást jelentő valami, amit jónak lát a beszélő, vagy jónak akar feltüntetni.
M m - Fizikai síkon: térben az Én (Ego) a maga teljességében.
- Időben a most, jelenvaló (ahogyan az Én ezt átéli).
- Nem fizikai síkon, eszmei szinten: az egész világ.
N n - A női alapelv kifejezése; növekvő és termő.
NY ny - Amennyiben összevont hang, akkor az N jelentése kiegészítve a J jelentésével.
- Rövid ideig, egyforma intenzitással létezik.
O, Ó o, ó - Fizikai síkon értelmezendő, nem szellemi síkon. A-val összehasonlítva: kibocsájtó, távozó.
Ö, Ő ö, ő - Eszmei és földi értelemben egyaránt.
P p - Kapcsolódás egy felettes valamihez, amely parancsoló, ugyanakkor jóságos, tanító jelleggel (is) bír.
R r - Parancsol, fölé-alá rendelt kapcsolat.
- Rossz.
S s - Ős, ősi.
- Sokaság, az őstől induló leszármazás egész láncolata.
SZ sz - Minden síkon: valami szűk, szoros.
T t - Fizikai síkon: a tér.
- Szellemi síkon az éter?űr? A szellemi térfogat?
TY ty - ???
U, Ú u, ú - Ismer,tud.
Ü, Ű ü, ű - Eszmei és földi értelemben egyaránt.
V v - Szétbont, egyedülálló, egyedi, elkülönülő.
Z z - Folyamatosan, időben hosszan elnyújtva történik valami, vagy tud történni.
ZS zs - Z-nek az a változata, amely egyben kifejezi a lágyságot, kicsinységet, Z kezdeti, nem teljesen kifejlett állapotát.

Kivonat az 1.2-es változatból
<vissza<