Kabbalista ABC
        KIVONAT

A kabbalisták könyvei alapján

A kabbalista ismeri és használni tudja a hangok kozmikus jelentését, ami alapján mindig a megfelelő szót képezi és mondja. A szavak így mindig a bennük tudatosan használt hangok jelentése alapján telítődnek meg tartalommal.

 
Latin betűjele Akasha szinten Anyagi szinten
A Legnagyobb bölcsesség és megvilágosodás.
A tisztaság.
A levegő elv és annak minden analógiája.
B Az egyetemes élet megértése az ellentétek alapján. Az anyag szintjén megjelenő összes polarizációs törvény.
C Az eucharisztia - minden aspektusával. Minden anyagot élettel telít.
D A teremtés valamennyi misztériuma. A termékenység.
E Abszolút tudat, az isteni eszme és erény. Az anyag anyagiatlanítása, megfinomodása.
F Minden látható világ törvényszerűsége és harmóniája. A négypólusú mágnes megnyilatkozása.
G Minden szférában az isteni Kegyelem és Irgalmasság legmélyebb megismerése. Gazdagság, jólét, boldogság, megelégedettség..
H A szó tartalmát nyújtja, jeleníti meg. A kozmikus nyelv gyakorlati használata. A szó kimondásával megvalósítja a "Legyen"-t. (Teremtés a szó által).
CH Világosság és tökéletes tisztaság. A víz elem és annak minden analógiája.
I A sors, a karma törvénye. A tettek okai és a következmények láncolatai. Minden analógiai törvény alá tartozik.
J A legmagasabb, a kozmikus szeretet. Nemző aktus.
K A mindenhatóság rezgése, mint az isteni erények egyike. Minden földi kincs feletti tökéletes uralkodás.
L A legmagasabb rendű isteni erények. Tökéletes szépség, egészség és harmónia.
M Az ősi víz-elv. A tökéletes folyékonyság elve. Uralkodás az egész világ folyékonyság elve felett.
N A boldogság legmagasabb állapota. Ember és állat mozgása.
O Igazság, mint őselv. A törvényszerűség betartása. Abszolút siker és boldogság.
Ö Minden területen az átváltozáshoz tartozó minden út és módszer megismerése. Az anyagi világ kabbalista alkímiájának tökéletes ismerete.
P Vágy a szellemi tökéletesedés iránt. A legmagasabb átszellemiesedés. Párhuzamosan halad a fajfenntartó ösztön analógiáival, ilyenek pl. a gyermek-, anyai-, apai szeret.
R Kötetlenség és szabadság. Az intellektus értelemszerű kibővülése.
S Az Isteni Gondviselés, a nem megnyilvánuló mindenhatóság őstüze, ősfénye. Megszilárdítja saját abszolút hitét.
SZ A mindenen átható erő. A tudat tökéletes uralására képesít.
T Magas inspirációt ébreszt - isteni inspiráció és intuíció. Az ásvány-, növény- és állatvlágban az összes analógia-törvény helyes megértése és alkalmazása.
U Minden lét ősformája megnyilvánul, ennek megértése. Behatolás az anyag összes misztériumába.
V Kozmikus tudategyesülés és kozmikus intuíció. Képesség, hogy az anyagi világ minden múlandó részletét meg tudja különböztetni az öröktől.
Y Az életritmus igaz eredete és annak összefüggései. Az idő és a tér áthidalása - nem csak mentálisan és asztrálisan, hanem fizikailag is.
Z A megismerésre vonatkozó értelmi erő befolyásolása. (Pl. ismét birtokába kerülnek nyelvek, melyeket valaha tudott.) Szívóssá teszi a testet és rendkívüli kitartással ruházza fel.

Kivonat a kabbalai hangjelentésekből
<vissza<