A szemléletes gondolkozás logikája (természetes a-b-c)
        KIVONAT

dr. Balla Zoltán

A szerző keresni kezdte: vajjon a nyelv alapszekezetében - mely természete szerint a gondolat kifejezésére szolgál - nem találhatnónk-e oly elemeket, melyek a fogalmak kiépítéséhez szükséges alapképzeteket hordoznák?

Szélesebbkörű kivizsgálásokkal rájött, hogy a beszédhangoknak pontosan elhatárolható, geometriai jellegű jelentései vannak, továbbá hogy a beszédhangok természetes értékei, vagyis sajátlagos érzet-, illetve képzettartalmai éppen azok, amelyekre minden fogalom támaszkodhat.

Hangmagyarázatai - röviden összefoglalva - az alábbiak:

 
Hang Jelentéstartalma
A a lapszerűség kifejezője
B a gömbszerűség egyik részletjelentése
D a gömbszerűség másik részletjelentése
F a gáznemű diszpergáltság jele
G mint az egység, gömbszerűség kifejezője
I a kicsinység, pontszerűség kifejezője
J az o,g,d,b-ből kimetszett kis ívnek véve, azok öszes jelentésviszonyainak csírája benne rejlik
K a szilárdság jele
L a nyúltság, vonalszerűség hangja
M a tömbszerűség hangja
N j-nél kifejezettebb, zártabb görbület
O a kerekség jele
P mint a lágyság kifejezője
R mint a részeltség hangja
S a símaság jele
SZ a felosztottság jele
T a határok ütközésének hangja
U mint az űr hangja
V a szögszerűség jele
Z a felosztás hangja

Kivonat
<vissza<