A teremtés hangokban való kifejezése
        KIVONAT

Tomory Zsuzsa

Alábbiakban kivonatosan bemutatjuk a "Szerves magyar nyelvtudomány" c. könyvben a magyar nyelv ősi hangértelmezését tartalmazó ismertetést, amely szerző szerint nem más, mint a Teremtés hangokban való kifejezése. Szerő saját szavaival: magyar hangtanunkat vizsgálva elkerülhetetlenül fel kell ismernünk, hogy valamennyi hangunk eredete Istenünkhöz vezet.

 
Latin betűjele Jelentéstartalma
A Az alvó anyag nyugtatgató hangja.
Á A fénnyel érintkező ámulat és az anyag ébredésének hangja.
B A teremtés felső ajakhangzós hangja. Kiejtése robbanásszerű lökést jelenít meg.
C A kicsinyítés picinyeink ajkán született hangja.
CS Csillog, csalló, csillagvilágról ad hírt.
D Szóalkotás előtti lágy hang, s gyermekeink első gügyögő, dödörkélő, didinek örvendező hangja.
E A teremtés előtt még el nem különült erő-anyag állapot kifejezése.
É Az é - él - élet hangja Istenünk ÉLŐ nevére emlékezeik.
F Az anyagiság felé hulló erőny hangja (mint alsó ajakhang jelenik meg).
G A gyermek első nyelvének gagyogása, a vízcseppek gurgadozásának őshangja, a gömbnek és a gördülékenységnek hangja.
GY Az anyagban kifejezett teretés hangja.
H A teremtés ősmelegét leheli máig is felénk.
I A kicsiség ici-pici hangja, s a hidegé.
J Átmenet a magánhangzók világából a mássalhangzók felé. Rokona a piciséget, hidegséget magában hordozó I hangnak, s gyakran egymást helyettesítik.
K A teremtőerő kemény anyagba ütközésének első hangja, s a G kemény változata.
L A lé, a lélek, a hullámok gyengéd hangja.
M Az anyag élvezetének és birtoklásának őshangja.
N Magának az anyagnak a hangja.
NY Az anyag N hangjához kapcsolódóan az anyagiság kifejezésére irányul, igen gyakra annak vizes közegét fejezi ki.
Ó A Teremtésre irányuló bámulat hangja.
Ő Istenünket jelölte. Ő vált később Ő~S-sé.
P Az erőny anyaggal való kapcsolatában átmeneti állapotot fejez ki.
R Az őserő megnyilvánulásának hangja.
S Az ősanyaggal találkozó őserő súrlódásának hangja.
SZ Sziszegő hangja széls körű hangutánzó.
T D hangunk keményebben ejtett rokona. Egymagában, gyorsan váltakozva gyakori és gyors ismétlődésnek ad hangot.
U Hangunk lényünk legmélyéről támadva adja kendőzetlen önmagunkat.
Ü A mozdulatlanség (ül), s a mozgás egyesül benne (üget).
V Az anyag alsó ajakhangzós hangja. Az új teremtés letéteményese.
Z Hangutánzóként a zengés, zümmögések hangját közvetíti. Néha rendezetlen gondolat és és cselekedetek zagívaságának kifejezője.
ZS A sziszegő hangok családjába tartozik, szavai gyakran idéznek vizes környezetet.

Kivonat
<vissza<